GJØR DAGENS SAMFUNNSUTFORDRINGER TIL MORGENDAGENS INNOVASJONSMULIGHETER